Porota

Julian Gembalski(předseda poroty)

Julian Gembalski

Julian Gembalski (1950) je absolventem Państwowej Wyższej Szkoly Muzycznej v Katovicích, kde vystudoval hru na varhany u Henryka Klaji, současně též kompozici a hudební teorii. Další hudební vzdělání si rozšířil v Belgii a Francii (Flor Peeters, André Isoir, Michel Chapuis; v muzikologii byl jeho školitelem Jean Saint-Arroman). Koncertoval v mnoha zemích Evropy a v USA. Nahrál 45 CD (jedná se zejména o edici „Antologie varhan Horního Slezska”, kde zaznamenal téměř devadesát historicky cenných nástrojů tohoto regionu a sedm CD se sopranistkou Elżbietou Grodzkou-Łopuszyńskou). Kromě svých aktivit ve varhanním oboru a kompozici se věnuje také činnosti vědecké (organologické) a pedagogické. Je autorem četných publikací o varhanní interpretaci, improvizaci, také o historii varhan a restaurování historických nástrojů. Stal se laureátem a nositelem cen mnoha klavírních i varhanních improvizačních soutěží (Gdańsk, Nowa Ruda, Výmar, cena „Orfea“ na 38. ročníku Mezinárodního festivalu „Warszawska Jesień“). Byla mu udělena řada čestných ocenění (např. medaile „pro Ecclesia et Pontifice" papeže Jana Pavla II.). Julian Gembalski působí jako profesor na Akademii muzycznej Karola Szymanowského v Katovicích, kde je vedoucím katedry varhan a církevní hudby. V letech 1996 až 2002 byl rektorem této Akademie. V roce 2004 založil první muzeum varhan ve střední Evropě. Po mnoho let zastává funkci arcidiecézního organologa.

Petr Čech

Petr Čech

Petr Čech (1979) absolvoval Pražskou konzervatoř v oborech klavír (Marta Toaderová) a varhany (Jan Hora), Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze (Jan Hora) a Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu (Jon Laukvik). V roce 2011 dokončil doktorské studium na VŠMU v Bratislavě (Imrich Szabó). Je nositelem cen mnoha mezinárodních soutěží (Praha, Lucemburk, Gdańsk, Brno, Opava). Vystupuje na prestižních festivalech u nás i v zahraničí (Pražské jaro, Audite Organum, Bratislavský organový festival, Janáčkův máj, Mezinárodní varhanní festival Olomouc, Kamień Pomorski, Soči, Barcelona, Europäische Musikwochen Passau, Le Festival International du Domaine Forget-Québec, Kanada). Do dramaturgie svých koncertů zařazuje často díla českých autorů, za něž obdržel prémii Nadace ČHF, prémii Nadace Leoše Janáčka, cenu Nadace Bohuslava Martinů a prémii aktivu mladých „Lucemburská hudební současnost“. Českou varhanní tvorbu 20. století nahrál na zvukové nosiče našich i zahraničních hudebních vydavatelství (varhanní opusy A. Háby - Vixen Ltd. Edition, dílo L. Janáčka - Columna Música Edition,
varhanní kompozice O. A. Tichého - VDE-Gallo Records, dílo P.Ebena - Bonner Münster Edition ). Petr Čech působí jako varhaník v pražském Chrámu Matky Boží před Týnem. Vyučuje na varhanním oddělení Pražské konzervatoře a v roce 2018 se stal jejím ředitelem.

Aude Heurtematte

Aude Heurtematte

Aude Heurtematte (1957) studovala hru na varhany pod vedením Gastona Litaize, Jeana Boyera a Odile Bailleux. Ve specifickém zaměření na francouzskou varhanní tvorbu 17. a 18. století se vzdělávala u Jeana Saint-Arromana a Michela Chapuise. Koncertní činnost rozvíjí nejen v rámci Evropy, ale také v Asii a Severní Americe. Je pravidelně zvána k účasti na vystoupeních, věnovaných francouzské barokní varhanní tvorbě. Zasedá v porotách mezinárodních soutěží (např. Grand Prix de Chartres). Je emeritní profesorkou na Académie Supérieure de Musique ve Štrasburku a vyučuje též na Conservatoire Régional v tomtéž městě. Působí jako titulární varhanice v luteránském kostele Les Billettes a současně v pařížském chrámu Saint-Gervais u jednoho z nejcennějších francouzských barokních nástrojů varhanáře Langhedula, postupně rozšiřovaného a restaurovaného Pescheurem, Thierrym a Clicquotem. Na těchto varhanách, kde po tři století hrávali členové věhlasné skladatelské dynastie Couperinů, nahrála Aude Heurtematte kompletní dílo neslavnějšího z rodu Couperinů - Françoise Couperina „Le Grand“.

Irena Chřibková

Irena Chřibková

Irena Chřibková (1959) po studiích na Konzervatoři v Kroměříži (Karel Pokora), Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (Milan Šlechta) a v Paříži (Susan Landale) absolvovala úspěšně několik interpretačních soutěží, které nastartovaly její uměleckou kariéru. Koncertuje v celé Evropě, Japonsku, Rusku, na Islandu, v Izraeli a v USA. Programy jejích koncertních vystoupení zahrnují světovou varhanní literaturu od baroka po současnost; výraznou pozornost věnuje tvorbě Petra Ebena a Bedřicha Antonína Wiedermanna. Spolupracuje s předními zpěváky, instrumentalisty, sbory a orchestry. Její diskografie obsahuje především skladby z české a francouzské varhanní literatury. Má řadu rozhlasových a televizních nahrávek. Po pedagogickém působení na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži (1988 – 1994) a na Konzervatoři Evangelické akademie v Kroměříži (1991 – 1994) nyní vyučuje v Praze. Irena Chřibková je titulární varhanicí a ředitelkou kůru baziliky sv. Jakuba na Starém Městě pražském. Zde založila v roce 1996 Mezinárodní varhanní festival Audite Organum i další koncertní cykly duchovní hudby. Oblíbenými se staly zejména její nedělní svatojakubské půlhodinky varhanní duchovní hudby. Zasedá v porotách varhanních soutěží a vede interpretační kurzy. Je předsedkyní Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum.

http://chribkova.com

Zuzana Mausen-Ferjenčíková

Zuzana Mausen-Ferjenčíková

Zuzana Mausen Ferjenčíková (1978) po absolvování Konzervatoře v Bánské Bystrici v oborech klavír (Jevgenij Iršai) a varhany (Milan Hric) pokračovala ve studiích na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (Ján Vladimír Michalko) a na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni (Peter Planyavsky). V kompozici se vzdělávala soukromě u Juraje Beneše. Mimořádný význam pro její interpretační růst měla pravidelná aktivní účast na mistrovských kurzech v Curychu a Paříži i dlouhodobá tvůrčí spolupráce s Jeanem Guillou. V letech 2002 – 2008 vyučovala varhanní hru a improvizaci na bratislavské VŠMU. Do roku 2013 byla titulární varhanicí Benediktinského opatství ve Vídni. Zde založila v roce 2011 a umělecky vedla mezinárodní varhanní festival Dialogues mystiques. V tomtéž roce stála u zrodu Wiener Franz Liszt-Gesellschaft a v současné době je její presidentkou. Od roku 2014 je titulární varhanicí na historickém nástroji Dom Bedos-Th. Puget v bazilice Notre Dame des Tables ve francouzském Montpellier. Ve varhanní interpretaci získala ocenění na mezinárodních soutěžích v Opavě, Brně a Římě, ve varhanní improvizaci v holandském Haarlemu. Pravidelně působí v porotách mezinárodních varhanních soutěží ve švýcarském Saint-Maurice, v Haarlemu a německém Schwäbisch-Gmündu. Její koncertní aktivity vyvrcholily kompletním provedením varhanního díla Franze Liszta v cyklu šesti koncertů (Vídeň 2011) a prezentací celé varhanní tvorby Jeana Guillou v rámci sedmi koncertů (Paříž 2013). Od roku 2018 nahrává Zuzana Mausen Ferjenčíková jako exkluzívní umělec výlučně pro firmu Musikhaus Dabringhaus und Grimm (MDG); v současnosti realizuje projekt s varhanními opusy Franze Liszta a Jeana Guillou.

https://ferjencikova.info
https://www.mdg.de

Martin Sander

Martin Sander

Martin Sander (1963) studoval varhanní obor pod vedením Ulricha Bremstellera na Hochschule für Musik und Theater v Hannoveru. V rámci mistrovských kurzů byli jeho školiteli Harald Vogel, Luigi Ferdinando Tagliavini, Flor Peeters a Edgar Krapp. Na Univerzitě v Göttingenu získal doktorát v oboru fyzikální chemie. Ve varhanní interpretaci se stal laureátem významných mezinárodních soutěží (ARD Mnichov, Internationaler Johann Sebastian Bach Wettbewerb Lipsko, Pražské jaro, Musashino Tokyo, Internationaler Anton Bruckner Orgelwettbewerb Linec). Koncertní činnost rozvíjí v celém světě; hostoval v koncertních sálech a katedrálách na významných mezinárodních varhanních festivalech v rámci sólových recitálů i s renomovanými orchestry (Berlínská filharmonie, Bach-Collegium Stuttgart, Basel Sinfonietta, Radiophilharmonie Hannover, Fukuoka Symphonietta). Řada německých a zahraničních rozhlasových i televizních stanic pořídila záznamy jeho vystoupení. Martin Sander je autorem odborných článků i publikací o stylové - historicky poučené interpretaci. Účastní se řady varhanních a organologických projektů včetně restaurování historických nástrojů. Jeho interpretační zájem je soustředěn zejména k varhanní tvorbě Johanna Sebastiana Bacha a Maxe Regera. Z hudby 20. století prezentuje nejčastěji díla Petra Ebena, Oliviera Messiaena a Jehana Alaina. V současnosti vyučuje varhanní hru na Hochschule für Musik v Detmoldu a na Musik-Akademie v Basileji.

Marek Vrábel

Marek Vrábel

Marek Vrábel (1973) absolvoval varhanní obor na Vysoké školy múzických umění v Bratislavě (Ján Vladimír Michalko). V doktorském studiu na VŠMU jej vedli Ján Vladimír Michalko a Ivan Sokol. V rámci zahraničních mistrovských interpretačních kurzů rozvíjel své vzdělání u Jeana Guillou, Susan Landale a Reitze Smitsa. Stal se držitelem několika národních i mezinárodních ocenění (Cena Sebastian od Ars ante portas za mimořádný přínos v prezentaci odkazu Johanna Sebastiana Bacha, Cena Fra Angelica Rady Konference biskupů Slovenska za osobní přínos do křesťanských hodnot v hudebním umění, Cena Frice Kafendu Slovenského hudobného fondu za výjimečné interpretační výkony a soustavnou prezentaci slovenské varhanní tvorby doma i v zahraničí). Své interpretační umění představil na mnoha významných mezinárodních varhanních festivalech (Bern, Brašov, Caen Helsinky, Katovice, Kišiňov, Taškent, Lahti, Ľubľana, Mnichov, Praha, Vídeň). Nahrál osm CD u vydavatelství MSP Records, Inedita Austria; u edice Diskant nahrál kompletní varhanní dílo Štefana Németha-Šamorínského. Mnozí skladatelé interpretovi svá díla i dedikovali. Ve studiu Slovenského rozhlasu uvedl četné premiéry varhanních skladeb slovenských autorů a Petra Ebena. Je ředitelem Bratislavského organového festivalu a členem Rady pro vědu, vzdělání a kulturu při Konferenci biskupů Slovenska. Od roku 1997 vyučuje varhanní hru na Církevnom konzervatóriu v Bratislavě, kde působí od roku 2019 ve funkci ředitele.