Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Statutární město Opava ve spolupráci
s Církevní konzervatoří Německého řádu, Opava
vyhlašuje

XXI. ročník MEZINÁRODNÍ
VARHANNÍ SOUTĚŽE
PETRA EBENA
Opava 2022

24. – 29. 10. 2022

Soutěž v interpretaci

Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 32 let (tj. narozeným od data 24. 10. 1990 včetně).

Soutěž je tříkolová

1. kolo - od 24. 10. do 25. 10. 2022 - v Knihovně Petra Bezruče v Opavě,

2. kolo - 27. 10. 2022 - v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně,

3. kolo - 29. 10. 2022 - v kostele sv. Vojtěcha v Opavě.

Soutěžní podmínky - Interpretace

Soutěž v improvizaci

je soutěžním oborem nezávislým na účasti v interpretační části soutěže. Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 32 let (tj. narozeným od data 24. 10. 1990 včetně).

Soutěž se uskuteční 26. 10. 2022 na nástroji v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

V roce 2022 je improvizační soutěž věnována památce zesnulého varhaníka a improvizátora Aleše Rybky, jednoho ze zakladatelů opavské Soutěže mladých varhaníků v roce 1978.

Soutěžní podmínky - Improvizace

Ceny

  • 1. cena: 50.000 Kč
  • 2. cena: 30.000 Kč
  • 3. cena: 15.000 Kč
  • Cena za improvizaci: 5.000 Kč

Prémie Nadace Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby P. Ebena, interpretované v rámci 3. kola. Porota může ceny (s výjimkou 1. ceny, ceny za improvizaci a prémie Nadace ČHF) rozdělit.

Koncertní vystoupení pro vítěze

Porota

Uzávěrka přihlášek

19. června 2022

Organizace soutěže

Soutěž se uskuteční od 24. do 29. 10. 2022 (registrace 1. kola od 21. 10. 2022) v sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě (1. kolo), v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně (2. kolo) a v kostele sv. Vojtěcha v Opavě (3. kolo). Soutěž v improvizaci se uskuteční 26. 10. 2022 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Výkony kandidátů bude posuzovat odborná porota, jmenovaná vyhlašovatelem soutěže. Všechna kola soutěže jsou přístupná veřejnosti a nejsou anonymní. Na závěr soutěže bude uspořádán veřejný koncert v kostele sv. Vojtěcha v Opavě, na němž ocenění kandidáti převezmou ceny a vystoupí s programem stanoveným porotou, a to bez nároku na honorář. Průběh soutěže a práce odborné poroty se řídí „Jednacím a organizačním řádem XXI. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena 2022”.
Soutěžící jsou povinni dodržovat aktuální protiepidemická opatření Covid 19.

Účastnické poplatky

Interpretace: 1500 Kč

Improvizace: 500 Kč

Účastníci soutěže v interpretaci jsou od poplatku za soutěž v improvizaci osvobozeni. Přihlášky k účasti se odevzdávají vyplněním elektronického formuláře na webu soutěže www.ebencompetition.cz do  19. června 2022 (k přihlášce je nutné doložit doklad o úhradě účastnického poplatku a portrétovou fotografii formát JPG, min. rozlišení 800x1020px.) Účastnický poplatek se nevrací. Ubytování a cestovní náklady si hradí účastníci soutěže sami.
Soutěžící jsou povinni dodržovat aktuální protiepidemická opatření Covid 19.
Nabídka ubytování

Bankovní spojení

Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 2856731010/5500
IBAN: CZ1155000000002856731010
BIC (SWIFT): RZBCCZPP

Variabilní symbol: datum narození (v posloupnosti den, měsíc, rok – DDMMRRRR)
Pro zahraniční platbu zvolte typ poplatku: SHA
Zpráva pro příjemce: „soutez - PRIJMENI“

Adresa příjemce: Církevní konzervatoř Německého řádu, Beethovenova 1, 746 01 Opava